Merenkurkun saariston maailmanperintöalue

Merenkurkun saaristo merkittiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 2006.

Maailmassa on Unescon mukaan (kesäkuu 2019) yhteensä 1 092 maailmanperintökohdetta, joista 845 ovat kulttuurikohteita ja 209 luontokohteita sekä 38 yhdistettyjä kohteita. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, joista Merenkurkun saaristo on ainoa luontokohde.

Merenkurkun saaristo muodostaa yhdessä Ruotsin Korkean Rannikon (Höga Kusten) kanssa rajat ylittävän geologisen maailmanperintökohteen Merenkurkun molemmin puolin. Kokonaisuus on ainutlaatuinen yhdistelmä geologisia vastakohtia.

 

            

Korkea Rannikko Ruotsissa ja Merenkurkun
saaristo Suomessa muodostavat yhdessä maailmanperintöalueen.

Kuva: www.kvarken.fi

 

Merenkurkun alue on saanut ainutlaatuisen leimansa viimeisen jääkauden vaikutuksen myötä. Jääkausimuodostumat, lähinnä moreeniselänteet, antavat yhdessä maankohoamisen kanssa saariston maisemalle sen erikoiset piirteet.

Mannerjäätikkö on muotoillut rannikkoa eri tavoin. Ruotsin puolella kalliorannat ovat korkeita, kun taas Suomen puolella jää on jättänyt jälkeensä matalia rannikoita, fladoja, saaria ja luotoja.

Merenkurkun saaristo koostuu yli 6 000 erikokoisesta saaresta. Maankohoamisen seurauksena uusia saaria muodostuu jatkuvasti. Samalla fladojen laskuojat sulkeutuvat, mikä johtaa kluuveihin, joista tulee lopulta makeavetisiä järviä.

 

 

Björköby, Svedjehamn
De Geer -moreenit näkyvät selvästi ilmasta

Kuva: Arto Hämäläinen, Mustasaaren kunta©

 

Maa kohoaa 8 mm vuodessa, eli maata paljastuu vuosittain 1 km². Maa-alalle leviää nopeasti kasvillisuutta ja eläimiä. Merenkurkun geologia vaikuttaa siis myös luontoon. Eläimistö on monipuolinen, sekä maalla että vedessä. Saaristossa on kasveja, joita ei kasva missään muualla maailmassa.

 

Lue lisää Merenkurkun saariston maailmanperintöalueesta

Korkea Rannikko Ruotsissa: www.hogakusten.se
Merenkurkun saaristo Suomessa: www.kvarken.fi
Unescon maailmanperintökohteet: http://whc.unesco.org/en/list