Merenkurkun maailmanperintö

Merenkurkun saaristo merkittiin vuonna 2006 luonnonperinnöksi UNESCO:n maailmanperintölistalle. UNESCO (the United Nations’ Educational, Scientific and Cultural Organizarion) on YK-elin joka ajaa dialogia ihmisten ja kulttuurien välistä yhteyttä tieteellisesti ja kehittävästi. Organisaatio pyrkii pysyvään kehittymiseen, kulttuuriin ja luonnon ylläpitämiseen. Maailmassa on yhteensä 890 maailmanperintöä, joista 689 on kulttuuriperintöä ja 176 luonnonperintöä sekä 25 yhdistettyä maailmanperintöä. Suomessa on seitsemän maailmanperintöä, joista vain Merenkurkku on luonnonperintö.

Maailmanperintö Merenkurkku on Ruotsin Korkean Rannikon kanssa yhteinen luonnonperintö. Yhdessä nämä alueet muodostavat rajanylittävän geologisen luonnonperinnön Merenkurkun molemmin puolin. Merenkurkun alue on saanut ainutlaatuisen leimansa viimeisen jääkauden vaikutuksen myötä. Jääkausimuodostumia, lähinnä moreeniselkien muodossa, yhdessä maankohoamisen kanssa muodostavat saariston maisemaan erikoisia piirteitä. Mannerjäätikkö on muotoillut rannikkoa erillä tavoilla. Ruotsin puolella jäätikkö on muotoillut rannikot korkeiksi, kun taas Suomen puolella jää on jättänyt jälkensä matalia rannikoita, fladoja(lähes umpinainen merenlahti ), kluuvijärviä(satunnaisesti yhteydessä mereen), saaria ja luotoja. Yhdessä Korkea Rannikko ja Merenkurkun saaristo muodostavat ainutlaatuisen vastakohdista koostuvan geologisen kokonaisuuden.

Merenkurkun saaristo koostuu yli 6000 erikokoisesta saaresta. Maankohoamisen johdosta uusia saaria muodostuu jatkuvasti. Samalla fladojen laskuojat sulkeutuvat, mikä johtaa kluuveihin jotka lopuksi johtavat järviin joissa on makeaa vettä. Maankohoaminen on tällä hetkellä 8 mm vuodessa.  Tämä ”kuivattaa” vuodessa noin 1 neliökilometrin maata. Uusi maa kansoittuu nopeasti kasvillisuudella ja eläimillä. Merenkurkun geologia vaikuttaa siis myös luontoon. Eläinmaailma on rikas, sekä maalla että vedessä. Saaristossa on kasveja joita muualla maailmassa ei ole.

 Björköby, Svedjehamn. De Geer-moreenit .
Kuva: Arto Hämäläinen, Mustasaaren kunta©Korkea rannikko/Merenkurkun saaristo on yhteinen maailmanperintö.
Kuva: Kvarken.fi